Elementy Uzupełniające

Rewizja ładunku 10mm

 Karta Techniczna

Materiały

TPE
R/10/Z/TPE