Elementy Uzupełniające

Rewizja ładunku 5mm

 Karta Techniczna

Materiały

Materiał TPE
R/5/Z/TPE