Elementy Uzupełniające

Zabezpieczenie naroży proste

Materiały

Materiał PP
ZN/P/PP
0,018 kg/szt
Materiał ESD
ZN/P/ESD
0,020 kg/szt

Wymiary