Profile u

Profil U5 typ A

 Karta Techniczna

Materiały

Materiał ESD
PU/5/A/ESD
0,116 kg/mb

Wymiary