Elementy Uzupełniające

Zabezpieczenie naroży
do sztaplowania

Sznur do spawania
okrągły

FLEX

Profil usztywniający Kedra

Sznur do spawania
trójkątny