Elementy Uzupełniające

Element ustalający 3mm

 Karta Techniczna

Materiały

Materiał PP
EU/3/PP / EU/3/FC
0,003 kg/szt
Materiał ESD
EU/3/ESD
0,003 kg/szt

Wymiary