Elementy Uzupełniające

Mocowanie półki Wall Lock™

Rewizja ładunku 5mm

Rewizja ładunku 10mm

Element ustalający 5mm

Element ustalający 3mm

Zabezpieczenie naroży
proste