Elementy Uzupełniające

Zabezpieczenie naroży
proste

Zabezpieczenie naroży
do sztaplowania

Sznur do spawania
okrągły

FLEX

Pręt usztywniający KEDRA

Sznur do spawania
trójkątny