Uchwyty

Uchwyt O 10mm otwarty

 Karta Techniczna

Materiały

Materiał PVC
UO/10/PCV
0,032 kg/szt
Materiał TPE
UO/10/TPE
0,032 kg/szt
Materiał PVC+
UO/10/PCV+
0,032 kg/szt

Wymiary