Elementy Uzupełniające

Element ustalający 5mm

 Karta Techniczna

Materiały

Materiał PP
EU/5/PP / EU/5/FC
0,003 kg/szt
Materiał ESD
EU/5/ESD
0,003 kg/szt

Wymiary