Elementy Uzupełniające

Zabezpieczenie naroży do sztaplowania

Materiały

Materiał PP
ZN/K/PP
0,018 kg/szt
Materiał ESD
ZN/K/ESD
0,020 kg/szt

Wymiary