Zamknięcia

SLIDER™

Zamknięcia Slider składa się z dwóch elementów zatrzaskiwanych przez obrót jeden względem drugiego. Ma zastosowanie jako element systemu opakowań służący do blokady okien załadowczych w opakowaniach wielkogabarytowych.
 Karta Techniczna

Materiały

Materiał PP
ZA/10/S/PP
0,024kg
Materiał ESD
ZA/10/S/ESD
0,026kg
Materiał PP+
ZA/10/S/PP+
0,024kg

Wymiary